Μαθήματα

Μαθήματα Κεραμικής γίνονται κάθε Δευτέρα 17:00-21:00 και Σάββατο 12:00-16:00.

Δημιουργούμε φόρμες με βασικές τεχνικές κεραμικής, φύλλο, μακαρόνι, όγκος. Ψήνουμε σε ηλεκτρικό και πρωτόγονο καμίνι.

Classes

Pottery lessons are every Monday 17: 00-21: 00 and Saturday 12: 00-16: 00.

We create forms with basic pottery hand-buidling techniques including slab building, coil containers and various others. Fired in electric and primitive kilns.

Translate »