Σπόνδυλοι

Σπόνδυλοι, η δομή του ανθρώπινου σώματος. Μέσα απ’ αυτό το έργο παρουσιάζεται η ανάπτυξη διαφορετικών στοιχείων, τα οποία εφαρμόζουν μεταξύ τους και δομούν μία ενιαία φόρμα μέσα απ’ την αφαίρεση, τη λιτότητα και τις χρωματικές διαφορές. Αποτελεί μελέτη του ανθρωπίνου σώματος. Πιο συγκεκριμένα μελετώνται οι σπόνδυλοι-οστά ως προέκταση στη δημιουργία μιας κεραμικής φόρμας.

Οι σπόνδυλοι τμήμα της σπονδυλικής στήλης του ανθρώπου αποτελούν τη βάση στήριξης του ανθρώπου. Βάση για την κίνηση, την σκέψη, τη ζωή. Έχουν να κάνουν με την ισορροπία, την αρμονία και την σωστή στάση μέσα στο χώρο. Στο χώρο που ο καθένας δημιουργεί και εκφράζεται. Η έννοια του σπονδύλου για μένα δεν εκφράζεται ακριβώς με την φόρμα ενός πραγματικού ανθρώπινου αλλά με την ουσία ως μέσο ένωσης πολλών στοιχείων. Αυτό διαφαίνεται στο έργο, μέσα από τις διαφορετικές φόρμες που συνυπάρχουν και τη διαφορετική επιφάνεια που δημιουργείται στο καθένα. Αυτά με απασχολούν όσον αφορά τη κεραμική για τη δημιουργία ενός έργου εκφράζοντας στο μέγιστο και λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητας του πηλού ως υλικό.