Μαθήματα

Μαθήματα Κεραμικής γίνονται κάθε Δευτέρα 17:00-21:00 και Σάββατο 12:00-16:00.

Δημιουργούμε φόρμες με βασικές τεχνικές κεραμικής, φύλλο, μακαρόνι, όγκος. Ψήνουμε σε ηλεκτρικό και πρωτόγονο καμίνι.