Λευκές Μνημες/Προίκα

Το κάθε τι στη ζωή μας, ότι έρχεται, ότι φεύγει, ότι ζούμε, κάθε στιγμή που περνά καταγράφεται ως μνήμη και αυτό στη συνέχεια γίνεται η προίκα μας, είτε είναι υλικό αγαθό είτε μια στιγμή στη ζωή μας. Με αυτό πορευόμαστε και δημιουργούμε νέα πράγματα όπου και αυτά σιγά σιγά προστίθενται και γίνονται μνήμες-προίκα. Πριν ακόμα γεννηθούμε κάποιοι άλλοι φροντίζουν για την υλική μας προίκα ως βρέφη αλλά και στη μετέπειτα πορεία της ζωής μας ως πνευματική προίκα. Μνήμη-προίκα είναι ακόμα και ένα ρούχο δικό μας ή κάποιου κοντινού μας ανθρώπου.